Jak založit spolek

Přemýšlíte o založení spolku? Máte naprosto jasno, že ho chcete založit a nevíte jak na to? Zbytečné obavy stranou, postup zase není tak složitý jak by se možná na první pohled mohlo zdát. Dokonce se dá konstatovat, že jde o vcelku jednoduchý a rychlý proces. Spolek můžete mít na světě dokonce skoro zadarmo. Co tedy musíte udělat, abyste dosáhli svého cíle efektivně a bez zdržování?

Spolek musí být založen minimálně třemi osobami (což je vlastně velmi vstřícná a přijatelná podmínka). Samotné založení vzniká přijetím stanov, a to dvěma způsoby – shodou zakladatelů na obsahu stanov nebo usnesením ustavující schůze. V prvním případě není bezpodmínečně nutné, aby se zakladatelé scházeli (na stanovách musí být i tak uvedeny jejich identifikační údaje, datum podpisu, podpis). Druhý případ se obvykle uplatňuje tehdy, jeli zakladatelů větší počet. Zakladatelé se pochopitelně i zde musí shodnout na obsahu stanov a ustavující schůzi musí svolat nejméně třicet dní před jejím konáním. Samotné stanovy mají dány své povinné údaje – název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů, určení statutárního orgánu.

Spolek oficiálně vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku, který je veden místně příslušným rejstříkovým soudem. Návrh na zapsání podávají zakladatelé nebo člověk určen ustavující schůzí. Tento návrh se podává prostřednictvím formuláře Ministerstva spravedlnosti České republiky (najdete jej na internetových stránkách tohoto ministerstva), a to buď v listinné nebo elektronické podobě. Rejstříkový soud do tří dnů vyzve k eventuálnímu odstranění vad či doplnění listin a do pěti pracovních dnů od dne podání návrhu provede zápis. S platností od 1. května 2015 je zápis zdarma. Pouze každé ověření listin prostřednictvím služby Czechpoint stojí 30 korun.