Zakládáte společnost s ručením omezeným?

Společnost s ručením omezeným, tedy s.r.o., je velmi častým podnikatelským subjektem. Své opodstatnění má v případě malých a středních firem. Jde o variantu, kdy už nestačí být „jen“ osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) a zároveň rozsah není tak velký, aby bylo výhodnější vytvořit rovnou akciovou společnost (a.s.). Co tedy musíte udělat, než budete mít svou s.r.o.?

Úřední šiml v tomto směru již není tak složitý jako před lety, i když se může zdát, že „papírům“ není konec. Většinu úkonů za vás udělá notář (jinak to ani nejde) nebo si můžete najmout specializovanou firmu, která vám vaší společnost s ručením omezeným dodá skoro na klíč.

Základem a primárním důležitým krokem vzniku nové s.r.o. je sepsání a podpis společenské smlouvy. Ta se nechává sepsat formou notářského zápisu a obsahuje především tyto náležitosti: název firmy a sídlo společnosti, určení společníků (sídlo právnických osob, bydliště fyzických osob), předmět podnikání, výši základního jmění, výše vkladu každého společníka, jména a bydliště jednatelů, určení správce vkladu. Na dodržení všech náležitostí dohlíží notář. Dále je nutno složit všechny vklady na bankovní účet, který byl pro tento případ nově zřízen. Vklad lze složit rovněž v hotovosti u správce vkladů. Novou společnost s ručením omezeným je potřeba nechat zapsat do obchodního rejstříku (zde je potřeba doložit příslušná živnostenská oprávnění). Zároveň se společníci registrují u místně příslušného finančního úřadu. Dnes lze celý proces vyřídit během sedmi až čtrnácti dnů.

Zákon již umožňuje mít jako minimální vklad u založení s.r.o. symbolickou jednu korunu. Obecně se ovšem doporučuje aspoň 100 000 korun. Společenská smlouva vás bude stát zhruba 4000 Kč, kolek na živnostenském úřadě 1000 Kč, notářská zápis asi 2700 Kč, pak ještě polatek za úkon zápisu 300 Kč, zápis do obchodního rejstříku a osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku 1000 Kč.