Zveřejňujete účetní závěrky?

Znění titulku již hovoří samo za sebe. Možná se to leckomu bude zdát jako méně podstatné, případně něco zbytečného, tak opak je pravdou. Otázka, zda zveřejňujete své účetní závěrky je zcela na místě. Tuto povinnost totiž ukládá zákon a nic na tom nemění hořký fakt, že valná část firem ji nedodržuje. Jestliže patříte k těm poctivým organizacím, pak si zasloužíte pochvalu a také vás nemůže nic překvapit.

Účetní závěrky a výročí zprávy je nutné vkládat do sbírky listin obchodního rejstříku. Zákon tuto povinnost určuje všem firmám a organizacím, pokud musí účetní zprávy zpracovávat. Bohužel, jak už bylo uvedeno, společnosti mnohdy tuto povinnost neplní a ani nezveřejňují své výsledky hospodaření. Takové informace jsou důležité a v případě jejich absence je znemožněno případné kvalitní prověřování nových obchodních partnerů.

Osoby zapsané v obchodním rejstříku musí zveřejňovat účetní závěrku i výroční zprávu pokud to vyžaduje zákon o účetnictví nebo zvláštní právní předpis. Účetní závěrka musí být uvedena v rozsahu v jakém byla vypracována, to znamená rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty, dále pak výše závazků zdravotního a sociálního pojištění a případnou výši daňových nedoplatků.

Nejméně disciplinované v tomto směru jsou společnosti z Prahy a nejvzornější morálku mají firmy působící v Královéhradeckém kraji. Zároveň se o tyto věci mnohem lépe starají akciové společnosti než společnosti s ručením omezeným. Organizace zde obvykle sázejí na skutečnost, že prakticky neexistuje kontrolní systém a případné sankce. Soudy a finanční úřady se primárně nevěnují kontrole zveřejňování účetních závěrek a proto se na případného hříšníka obvykle přijde čistě náhodou, když se provádí jiná kontrolní činnost, jako například daňová kontrola. Obecně je ovšem lepší si i tuto zákonnou povinnost plnit a mít vše v pořádku.