Akcie

Akcie, slovo poměrně často se vyskytující v běžném životě. Aspoň tedy v jistých kruzích, kterých se týká přímo či nepřímo. Akcie se objevuje v novinách, je slyšet v televizi, a to prakticky vždy v souvislosti s ekonomickými zprávami. Někteří lidé akcie vlastní, jiní je dřív vlastnili. Nemělo by tedy docházet k nějaké záměně významu, i když mnozí by asi slovo akcie sami nedefinovali.

Slovo akcie se dá jinak charakterizovat jako cenný papír. Má přímou souvislost s fungováním akciové společnosti a jejím vlastnictvím. Každý, kdo je držitelem aspoň jedné akcie, je rovněž majitelem (byť jen menšinovým) nějaké obchodní společnosti, v tomto případě akciové společnosti. Co tedy onen cenný papír představuje v reálném životě?

Akcie a akcionáři

Akcie mají akcionáři. Co to znamená konkrétně? Veškeré akcie jsou spojeny s právem akcionářů (jako společníka akciové společnosti) podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a případně i likvidačním zůstatku. Každý společník firmy má ve vlastnictví akcie v určitém počtu a podle toho vlastní poměrný díl takové obchodní společnosti.

Akcie a jejich podoba

Veškeré akcie jsou listinné a zaknihované, na jméno a na majitele. V žádném případě by tedy nemělo dojít k nějaké záměně, zcizení či jinému zneužití. Akcie má svou danou jmenovitou hodnotu a prakticky vzato představuje jmění akciové společnosti. Vlastníci akcií jsou pak označováni jako akcionáři. Akcie mají omezen svůj počet.

Akcie lze prodat či nakoupit

Každý akcionář může své akcie prodat a pochopitelně je každý zájemce může nakoupit. Často se stává, že právě majoritní držitel akcií (většinový vlastník firmy) koupí akcie minoritních akcionářů a ještě více tak upevní své postavení v akciové společnosti. Držitel akcie má rovněž právo na výplatu dividend. O takové výplatě rozhoduje valná hromada společnosti.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.