Akcie zaknihovaná

Rozumíte dostatečně pojmu akcie zaknihovaná? Uvítali byste aspoň stručné vysvětlení? Můžeme se o to pokusit a dát nějakou odpověď. Akcie zaknihovaná není vlastně nic složitého a zcela běžně se vyskytuje u držitelé jednotlivých akcií, tedy akcionářů konkrétních akciových společností. Zda-li je akcie zaknihovaná tou nejlepší formou, zvažte sami.

Akcie zaknihovaná představuje jednu z podob v jaké můžete své akcie mít. A nezáleží přitom, zda se jedná o akcie na jméno či akcie na majitele. Samozřejmě, že akcie zaknihovaná zosobňuje cenný papír, jenž má svůj význam pro svého držitele. Pojďme však více definovat výraz akcie zaknihovaná.

Akcie zaknihovaná – smlouva a registrace

Akcie zaknihovaná je vždy specifická ve dvou směrech. Převádí se smlouvou a registrací podle zákona o cenných papírech. A to ať už se jedná o akcie na jméno či akcie na majitele. Akcie zaknihovaná je tedy řádně podchycena, evidována a sledována v souladu se zákonem. Tím se liší od akcie listinné. Zda jsou uvedené skutečnosti pro vás tou nejlepší zárukou, posuďte sami.

Akcie zaknihovaná – její obsah

Další věc, kterou akcie zaknihovaná představuje, je její obsah. Ten je striktně a jasně stanoven. Akcie zaknihovaná musí obsahovat číselné označení v případech, kdy to stanoví zákon, pochopitelně vedle dalších běžných náležitostí platných pro akcie všeobecně. Akcie zaknihovaná jako taková nemá hmotnou hodnotu.

Akcie zaknihovaná a listinná

Pro akcionáře tedy může být akcie zaknihovaná jako jedna z variant a poté i akcie listinná. Ta druhá v pořadí se převádí fyzickým předáním. Akcie zaknihovaná je tedy otázkou volby pro všechny držitele akcií. Dané zákonné varianty mají své klady i své zápory a je proto dobré si promyslet, která je přínosnější. Akcie zaknihovaná tady v každém případě je.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.