Akcionář

Slovo akcionář slýcháváme poměrně často. Děje se tak většinou v souvislosti s podnikáním či ekonomikou. A pokud si dáte dohromady výrazy akcionář a akciová společnost, tak učiníte zcela správně. Tyto dvě věci bez sebe nemohou fungovat. Každá akciová společnost má své akcionáře. Podívejme se tedy na slovo akcionář zblízka.

Akcionář je majitel akcií, tedy podílník akciové společnosti. Takto můžeme stručně charakterizovat význam slova akcionář. Každý, kdo vlastní nějaké akcie je akcionář a tudíž spoluvlastníkem dané akciové společnosti. Přísluší mu určitá práva a ty se liší i podle toho jak velký počet akcií akcionář vlastní. Celkově pojato, je ve společnosti nemálo akcionářů.

Akcionář má svá práva

Každý akcionář má práva akcionáře. Co to obecně znamená v praxi? Akcionář má práva majetková – podílí se na zisku akciové společnosti i na likvidačním zůstatku při zániku akciové společnosti. Má rovněž předkupní právo na nově emitované akcie a právo podílet se na řízení akciové společnosti. Akcionář se tedy chová z pozice majitele.

Akcionář většinový a menšinový

Akcionář může být buď majoritní (většinový) nebo minoritní (menšinový). Záleží na tom, jak velký počet akcií vlastní. Většinový akcionář může více ovlivňovat fungování akciové společnosti, a to po všech stránkách. Svá práva má akcionář i když akciová společnost dosud nevydala akcie či zatímní listy od zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Akcie se mohou koupit či prodat

Akcionář může své akcie buď prodat nebo také nakoupit. Běžnou praxí je, že majoritní akcionář vykoupí akcie minoritních akcionářů a zvýší tak svůj vliv v rámci akciové společnosti. Je také možné, aby akciovou společnost vlastnil jediný akcionář. Zájmy všech akcionářů pak v obchodní společnosti hájí valná hromada, jakožto nejvyšší orgán firmy.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.