Akciová společnost

Je třeba nějak zvlášť vysvětlovat termín akciová společnost? Tato dvě slova se objevují v běžném životě tak často, že už by jejich význam měl být obecně dostatečně známý. Nicméně, pro mnoho lidí jde jen o pojem a moc si neuvědomují skutečný stav věci. Nejde jen o firmu, nýbrž o právní uspořádaní firmy. Tak jaká je akciová společnost?

Akciová společnost je obchodní společnost jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií o dané jmenovité hodnotě. Jde o kapitálovou společnost. Akciová společnost je vedle společnosti s ručením omezeným nejčastější právní formou podnikatelského subjektu. Je to otázkou větších firem a celých koncernů. Kdo tedy tvoří akciovou společnost?

Akciová společnost a akcionáři

Akciová společnost je firma, kterou vlastní akcionáři. Akcionáři se na činnosti akciové společnosti (a.s.) obvykle nepodílí osobními výkony, i když mohou být i výjimky, kdy je například jeden akcionář. Akciová společnost jména akcionářů nezveřejňuje, opět jen s výjimkou jediného akcionáře.

Akciová společnost a akcie

Akciová společnost je omezena počtem svých akcií. Jde tak v důsledku o uzavřenou korporaci s vázaným členstvím. Akcie lze samozřejmě odprodat. Akciová společnost má faktické složení majitelů (akcionářů) podle toho kolik akcií kdo vlastní. Není tedy nic zvláštního na tom, že jsou většinoví a menšinoví majitelé. Někde možná i jen drobní akcionáři. Akciová společnost je řízena většinovým vlastníkem.

Akciová společnost má své orgány

Akciová společnost má svou strukturu a své statutární orgány. Nejvyšším orgánem je valná hromada. Výkonným a řídícím orgánem je představenstvo a kontrolním orgánem dozorčí rada. Akciová společnost se musí řídit rozhodnutími valné hromady, kterou je třeba svolat minimálně jednou za rok.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.