ARES

Co je ARES? Znáte aspoň v hrubých rysech tento pojem či naprosto tápete? Ať už tak či onak, tady si ARES objasníme. Tento pojem v převážné většině znají lidé, kteří s ním profesně přicházejí do styku a pracují s ním. Systém ARES je otázkou ekonomického světa s ním spojených činností, je to jakási praktická pomůcka. Jak je to tedy s ARES konkrétně?

ARES je zkratka pro Administrativní Registr Ekonomických Subjektů. Jde o informační systém soustřeďující informace z různých registrů. ARES zároveň umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Takto můžeme shrnout základní smysl a význam ARES, který funguje napříč celou Českou republikou.

ARES jako přehled údajů

Samotný registr ARES zprostředkovává údaje vedených v jednotlivých registrech státní zprávy. ARES čerpá data právě z těchto různých registrů. Do ARES se nelze registrovat přímo. Je nutné postupovat ve shodě s legislativou a registraci provést na registračních místech příslušných orgánů veřejné správy. Stejně tak změny údajů či ukončení registrace je třeba nahlásit instituci, která vede příslušný zdrojový registr.

ARES – informativní charakter

ARES je tedy stručně řečeno zdroj informací. Tento registr má pouze informativní charakter a nejedná se o charakter úřední listiny. Výpis z ARES tak nemůže sloužit jako oficiální dokument pro úřední jednání. Toto je dobré mít na paměti a vyhnout se tak případným nedorozuměním a komplikacím. ARES je jasně daná a vymezená služba.

Přístup není omezen

Přístup k ARES není nijak omezen. Děje se tak v souladu s jeho posláním, a to poskytovat rychlé a obecně dostupné informace o jednotlivých subjektech. ARES je služba Ministerstva financí České republiky, a to také za něj nese plnou odpovědnost. ARES rovněž obsahuje samostatné dceřiné aplikace.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.