Bankovní tajemství

Výraz bankovní tajemství s největší pravděpodobností už slyšel každý. Smysl tohoto vyjádření už tak trochu napovídá spojení oněch dvou slov. Bankovní tajemství existuje snad od chvíle, kdy začaly vznikat první banky, spořitelny či záložny. Bankovní domy vždy chránily zájmy svých klientů, a to i velmi přísně. Nejinak je tomu i v současnosti.

Bankovní tajemství se přímo dotýká každého člověka, který má zřízen svůj bankovní účet a nezáleží přitom u jaké banky. Stejně tak na druhé straně, je bankovní tajemství důležitou složkou jakékoliv banky. Bez něj to prostě nejde. Banky bývají na bankovní tajemství velmi háklivé a úzkostlivě střeží citlivá data klientů a svých operací. Co tedy všechno obnáší bankovní tajemství?

Bankovní tajemství - co sem patří

Pochopitelně, že bankovní tajemství není jen obecné pravidlo. Je rovněž konkrétně vyhraněno a tedy by nemělo docházet ke sporům o to, co už je bankovní tajemství a co ještě není. Tak tedy. Bankovní tajemství zahrnuje veškeré bankovní obchody, peněžní služby bank a stavy a pohyby na účtech a depozit. Dá se říci, že sem vlastně patří většina aktivit banky.

Bankovní tajemství – povinnost mlčenlivosti

Bankovní tajemství je závazná a striktně daná věc. Pro banku znamená něco jako stavovskou čest. Je přímo povinností banky zachovávat mlčenlivost o všech výše uvedených věcech. Bankovní tajemství nesmí být nikdy porušeno. K odtajnění musí dát klient předem souhlas. Ostatně, všechny banky mají přísná vlastní pravidla pro bankovní tajemství a tuto stránku berou nesmírně vážně.

Údaje i bez souhlasu klienta

Přestože je bankovní tajemství jasné tabu a banky se jím musí řídit, jsou i výjimky. Zákon uvádí, komu smí banka údaje sdělovat i bez souhlasu klienta. Jde například o takové situace, které se týkají vyšetřování trestného činu. Tady pak bankovní tajemství z pochopitelných důvodů ztrácí na své ochraně a banka není již přísně vázaná mlčenlivostí.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.