Burza cenných papírů

Víte, co je burza cenných papírů? Slyšeli jste již tento pojem? Pravděpodobně ano. Dost možná, že se burza cenných papírů i přímo dotýká vašich profesních a podnikatelských aktivit. S návratem volného svobodného trhu, se do České republiky samozřejmě vrátila rovněž burza cenných papírů, která jasně obhospodařuje obchodní věci s cennými papíry. Pojďme však dále.

Burza cenných papírů je právnická osoba oprávněna organizovat poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů. Chcete koupit cenné papíry? Je zde burza cenných papírů. Potřebujete prodat cenné papíry? Opět, je zde burza cenných papírů. Tuto burzu vedou profesionálové, a to se vším, co k ní patří. Měla by tedy splnit očekávání klientů.

Burza cenných papírů teď a tady

Každá burza cenných papírů se děje na určitém místě a ve stanovenou dobu, a to prostřednictvím oprávněných osob. Dá se tedy lidově konstatovat, že burza cenných papírů je prostě tady a teď. V České republice je nejvýznamnější pražská burza cenných papírů, která provozuje hlavní trh s akciemi v ČR. Není proto divu, že je také nejvyhledávanější a s největší nabídkou.

Burza cenných papírů a trh

Burza cenných papírů se řídí zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a burzovním řádem. Veškerá její činnost je pod kontrolou České národní banky. Burza cenných papírů vedle samotných cenných papírů zahrnuje také investiční instrumenty, které nejsou cennými papíry (instrumenty kapitálového trhu). Činnost je tedy širší, než se na první pohled může zdát.

Nejvyšším orgánem valná hromada

Jakákoliv burza cenných papírů má svou organizační složku a jejím nejvyšším orgánem je valná hromada. Ta má právo odvolávat a volit členy burzovní komory a dozorčí rady. Burza cenných papírů je řízena burzovní komorou. Vůbec první burza cenných papírů byla na českém území zřízena již roku 1861 v Praze. Má tedy v České republice svou tradici.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.