Cenný papír

Co je cenný papír? Pod tímto pojmem si můžeme představit hodně věcí. I když již v našem slovníku výraz cenný papír vcelku zdomácněl, stále je mnoho lidí, kteří pravý význam neznají nebo tápou. Stává se, že někdo vlastní cenný papír a přitom si neuvědomuje, že jde o cenný papír. Přiblížíme si tedy tento ekonomicko – obchodní pojem.

Cenný papír představuje právní nárok majitele vůči osobě, která je v něm zavázána. Jednoduše pojato, vlastníte-li cenný papír, jste majiteli nějaké blíže neuvedené částky ve firmě, v obchodní transakci atd. Jde opravdu o obecnou charakteristiku toho, co vlastně cenný papír představuje. Ten pak má více konkrétních podob.

Cenný papír můžete mít i vy

Svůj cenný papír (cenné papíry) můžete mít i vy. A co si tedy konkrétně představit? Cenný papír je například akcie, dluhopis, investiční kupon, kmenový list společnosti s ručením omezeným apod. Jak je vidět, cenný papír zosobňuje důvěrně známé věci. Děje se tak jen v obecném pojetí a souhrnným názvem. Teď už je jasné, co je cenný papír, že?

Cenný papír a jeho podoby

Cenný papír může být vydán buď v listinné podobě nebo v zaknihované podobě. U listinné podoby jde o fyzické předání, u zaknihované podoby se převádí smlouvou a registrací podle zákona o cenných papírech. Cenný papír je pak vydán na doručitele, na řad či na jméno. Zákon tedy cenný papír jasně upravuje a rovněž ochraňuje. Už jen s ohledem na vlastníka.

Práva vlastníka

Každý, kdo má ve svém držení cenný papír, má také s tímto spojeny určitá práva vlastníka. Ty jsou obvykle více specifikovány podle toho, jak velký počet cenných papírů držitel vlastní. Například cenný papír v podobě akcie zaručuje majiteli právo podílet se na zisku akciové společnosti a na jejím řízení. Cenný papír je cenný právě proto, že představuje peníze a tedy určitou podobu jmění.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.