Cenný papír na doručitele

Vlastníte či jste někdy vlastnili cenný papír na doručitele? Je celkem pravděpodobné, že někdo jistě ano. O tom, co je cenný papír na doručitele budou nejspíš málo vědět ti, kteří se v této oblasti neorientují a cenné papíry je (zatím) míjejí. Pojem cenný papír na doručitele si tedy následně vysvětlíme tak, aby byl pokud možno všeobecně srozumitelný.

Cenný papír na doručitele je cenný papír v listinné formě a převádí se na základě platné smlouvy předáním (tradicí). Cenný papír na doručitele je neomezeně převoditelný. Velkou výhodou, kterou cenný papír na doručitele má, je, že se s ním snadno a neomezeně dá obchodovat. Pro svého majitele tedy zosobňuje v tomto směru skvělou obchodní akvizici.

Cenný papír na doručitele a majitel

Pochopitelně, že každý cenný papír na doručitele má svého majitele. V tomto případě není majitele uveden na listině a za majitele se považuje vlastník listiny. Konkrétně tedy ten, kdo cenný papír na doručitele předloží a práva spojená s tímto cenným papírem je oprávněn vykonávat rovněž on. Svým způsobem je cenný papír na doručitele anonymní vlastnictví.

Cenný papír na doručitele – výhody i nevýhody

Cenný papír na doručitele má své nesporné výhody v tom, že je snadno obchodovatelný. O tom nemůže být pochyb. Ovšem nevýhodou může být prakticky anonymní vlastnictví. Skutečný majitel, který cenný papír na doručitele drží, je pro emitenta neznámý. Nikde není uveden a může tak dojít ke zcizení, zneužití apod. Dokázat, že cenný papír na doručitele je právě váš majetek, může být těžké.

Forma cenného papíru je na vás

I na tomto poli si můžete vlastně vybrat. Cenný papír na doručitele představuje jednu z existujících forem cenných papírů. Na trhu je rovněž cenný papír na jméno a cenný papír na řad. Ty jsou již ošetřeny jinak. Zde byl předmětem vysvětlení cenný papír na doručitele, a to se také stalo. Snad se již budete náležitě v tomto pojmu orientovat a zařídíte se podle toho v praxi.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.