Cenný papír na řad

Znáte smysl pojmu cenný papír na řad? Pokud se nějakým způsobem nepohybujete ve světě financí, bankovnictví či obchodu, tak nejspíš nebudete mít správný přehled. Nicméně, společně si cenný papír na řad můžeme vysvětlit a objasnit o co jde. Cenný papír na řad má ve svém vlastnictví mnoho lidí, možná včetně vás nebo ho plánuje koupit.

Cenný papír na řad je cenný papír, který se v listinné podobě převádí rubopisem (indosamentem) a předáním (tradicí). Cenný papír na řad může tedy představovat vlastně jakýkoliv cenný papír a jen záleží na výše uvedených skutečnostech. Jde o konkretizaci formy cenného papíru. Jak vidíte, cenný papír na řad můžete vlastnit opravdu i vy.

Cenný papír na řad a práva

Na cenný papír na řad se vztahují jistá práva. Tato práva je oprávněn vykonávat ten, kdo cenný papír na řad předloží a na jehož jméno byla listina vydána nebo jemuž svědčí nepřetržitá řada rubopisů. Taková osoba je považována za majitele, tedy člověka, který vlastní konkrétní cenný papír na řad (cenné papíry). Vcelku jednoduchý systém.

Cenný papír na řad je jen forma

Cenný papír na řad je vlastně jen jednou z forem cenných papírů. Takový cenný papír na řad se nemusí nijak odlišovat od cenných papírů na jméno, také alespoň zprostředkovaně obsahují jméno prvního nabyvatele. Rozhodující je, co o formě cenný papír na řad říká zákon, a to jsme si již vysvětlili o něco výše – převod rubopisem a předáním.

Nejen cenný papír na řad

Cenný papír na řad, jak už vyplývá z uvedených informací, není jedinou formou cenných papírů. Česká legislativa zná i cenný papír na jméno a cenný papír na doručitele. Tyto dvě formy však nejsou předmětem tohoto vysvětlujícího textu. Nás zde zajímá cenný papír na řad a ten jsme si řádně právě objasnili. Není to tak složité, jak by se zprvu mohlo zdát.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.