Centrální registr úvěrů

Centrální registr úvěrů je hojně používán a možná jste se s tímto i setkali, když jste v bance žádali o úvěru či hypotéku. Nejeden bankovní dům využívá při své práci centrální registr úvěrů, aby měl kompletní a důležité informace, ze kterých pak vychází další postupy. Samotný název již trochu napovídá o co jde. Co tedy znamená centrální registr úvěrů?

Centrální registr úvěrů je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Svým založením centrální registr úvěrů umožňuje operativní výměnu informací mezi účastníky centrálního registru úvěrů. Pokud tedy něco dlužíte (banky, pojišťovny apod.), snadno se to o vás bude vědět.

Centrální registr úvěrů – netýká se všech

Není třeba se znepokojovat. Centrální registr úvěrů se netýká všech. Nejsou zde spotřebitelské úvěry fyzických osob, hypoteční úvěry fyzických osob, ručitelské závazky či údaje o depozitních účtech. Centrální registr úvěrů, jak už bylo řečeno výše, zahrnuje podnikatelskou sféru a její aktivity na tomto poli. Vyhnout se tomu prakticky nedá.

Centrální registr úvěrů - účastníci

Centrální registr úvěrů má své účastníky. Koho si pod tím představit? Tak tedy, účastníky jsou banky, pobočky zahraničních bank a další osoby stanoví-li tak zvláštní zákon. Účastníci mají povinnost centrální registr úvěrů pravidelně aktualizovat a doplňovat jeho databázi. Nemělo by se tudíž stát, že by centrální registr úvěrů obsahoval zastaralé a nepravdivé informace.

Registr provozuje ČNB

Tento centrální registr úvěrů provozuje Česká národní banka. Centrální registr úvěrů zlepšuje možnosti odhalení rizikových dlužníků a pomáhá bankám při řízení úvěrového rizika. Centrální registr úvěrů slouží České národní bance i v oblasti výkonu dohledu nad finančním trhem. Centrální registr úvěrů má tak celostátní význam a dosah.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.