Česká národní banka

Česká národní banka, slovní spojení, které slyšíme a čteme celkem často. Nemělo by tedy docházet k omylům a nejasnostem. Chápou však všichni výraz Česká národní banka správně? A ví každý jaké je její hlavní poslání? Tady už to nejspíš nebude tak jednoznačné. Česká národní banka přitom svým způsobem ovlivňuje život celé naší společnosti.

Česká národní banka je zřízena Ústavou České republiky. Její činnost je plně v souladu se zákonem o ČNB (Česká národní banka). Obecně vyjádřeno, má Česká národní banka svůj hlavní cíl, který spočívá v péči o cenovou stabilitu celé České republiky. Tato instituce má tedy velkou míru zodpovědnosti s dosahem ne státní cenovou politiku.

Česká národní banka a bankovní sektor

Vliv, jaký má Česká národní banka je značný. Posuďte sami. Česká národní banka provádí dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními fondy, družstevními záložnami či směnárnami. Česká národní banka určuje pravidla na ochranu bankovního sektoru, kapitálového trhu, pojišťovnictví a penzijních fondů.

Česká národní banka nejen řídí

Česká národní banka má nejen řídící a dohlížecí pravomoci. Má rovněž právo zákonnými prostředky postihovat nedodržování pravidel. Všechny banky, které působí na území České republiky se musí řídit pravidly, která stanoví Česká národní banka a jsou tudíž závazné. Postihem se obvykle rozumí velké finanční pokuty či dokonce odebrání licence.

ČNB a bankovní licence

Kdo chce provozovat svou banku, musí mít bankovní licenci. Tu vydává rovněž Česká národní banka. Samozřejmě, že licenci dostane jen ten, kdo splní všechny náležitosti, která Česká národní banka stanovuje. Každý klient jakékoliv existující banky se v případě nespokojenosti může obrátit na ČNB, jenž případ přezkoumá. Česká národní banka může vydat rozhodnutí závazné pro danou banku.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.