Dividenda

Když se řekne dividenda, co si pod tím představíte? Tohle slovo většina lidí v různých souvislostech už bezpochyby slyšela. Ovšem ne všichni si umí konkrétně vybavit o co zde vlastně jde. Dividenda přitom není zase tak nic nového a ve světě obchodu a podnikání se objevuje již léta letoucí. Takže, shrňme si co to dividenda ve své pravé podstatě je.

Dividenda představuje a reprezentuje právo akcionáře na podíl ze zisku akciové společnosti. Není žádným tajemstvím, že podniky, které mají formu akciové společnosti, vyplácejí svým akcionářům, tedy vlastníkům odměny, které se souhrnně nazývají dividenda (dividendy). Je pochopitelné, že majitelé chtějí ze svého podniku mít jistý užitek a dividenda tento užitek zosobňuje.

Dividenda podléhá schválení

Žádná dividenda se neobjeví na bankovním účtě akcionáře jen tak. I když má každý akcionář právo na podíl ze zisku, tak jeho vyplacení schvaluje valná hromada. Jak velkou částku bude jednotlivá dividenda představovat rovněž určí valná hromada akciové společnosti, jakožto nejvyšší orgán obchodní společnosti. Dividenda (dividendy) se vyplácí obvykle jednou ročně.

Dividenda za účetní období

Dividenda (potažmo dividendy) se vyplácí akcionářům za dané účetní období. Proto tedy jednou za rok. Dividenda se dá rovněž charakterizovat jako poměrný podíl k té části zisku za příslušné účetní období, která je určena k rozdělení. Dividenda není plat ani mzda. Akcionáři dostanou finanční prostředky (ona dividenda) podle počtu akcií, které vlastní. Konkrétní částky se tedy liší.

Dividendy nemusí být vyplaceny

Přestože dividenda je něco, na co má akcionář nárok, nemusí být vždy vyplacena. Valná hromada může rozhodnout, že za uplynulé účetní období nebude dividendy vyplácet, například z důvodu toho, že se firmě hospodářsky nedaří. Obecně platí, že dividenda je vyplacena všem akcionářům nebo žádnému. Neexistuje zde nějaké přednostní právo, a to ani u majoritního akcionáře.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.