Dohoda o plné moci

Co je dohoda o plné moci? Co to vlastně obnáší? Orientujete se v tom dostatečně nebo jen náznakově tušíte pravý smysl? Dohoda o plné moci dává sama o sobě tušit, co je její náplní a koho se vlastně konkrétně týká. Vysvětlíme si tedy postupně vše tak, aby dohoda o plné moci neměla žádná tajemství a byla naprosto srozumitelná.

Dohoda o plné moci je dohoda uzavřena mezi dvěma subjekty (či více subjekty), a to zmocnitelem (zastoupeným) a zmocněncem (zástupcem) či zmocněnci (zástupci). Dohoda o plné moci tak slouží k právoplatnému zastupování v předem daných mezích. Může být sjednána na dobu neurčitou nebo i na dobu určitou. Samotná dohoda o plné moci je právním úkonem.

Dohoda o plné moci – oprávnění jednat

O tom, co dohoda o plné moci je, máme tedy zhruba jasno. Nemělo by být pochyb, že jakmile je dohoda o plné moci uzavřena, tak podle této dohody vzniká zmocněnci oprávnění jednat ve vymezených záležitostech za zmocnitele. Zmocněnec musí mít vždy na zřeteli zájem zmocnitele a podle toho i postupovat. Samozřejmě v hranicích, které mu určuje dohoda o plné moci.

Dohoda o plné moci – nejen písemně

Dohoda o plné moci může být za běžných podmínek uzavřena i ústně. Jinak samozřejmě se vyhotoví písemná podoba. Dohoda o plné moci by měla být sjednána mezi důvěryhodnými stranami, zvláště pak by spolehlivou osobou měl být zmocněnec, tedy zástupce zmocnitele. V opačném případě hrozí určitá právní rizika, která se odvíjí od konkrétního zastupování.

Dohodu upravuje občanský zákoník

Dohoda o plné moci je upravena občanským zákoníkem. Vždy jde o smluvní vztah dvou stran. Jakákoliv dohoda o plné moci má být uzavřena po zralé úvaze, jasně danými kompetencemi. Pokud zmocněnec při svém jednání překročí vymezená pravidla, není za ně zmocnitel odpovědný, jestliže k tomu nedal předem souhlas. Dohoda o plné moci si zaslouží náležitou pozornost.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.