Evropská společnost

Co si představit pod pojmem evropská společnost? Pouze tato dvě slova jsou velmi obecná a několik vysvětlení by bylo pravdou. Nás však zajímá evropská společnost v souvislosti s podnikáním, obchodními aktivitami a právní normou pro obchodní společnost. Pojďme si tedy v těchto mezích vysvětlit co je evropská společnost.

Evropská společnost je oficiálně nadnárodní forma obchodní společnosti, tedy podnikatelského subjektu. Ke statusu evropská společnost se přistupuje tehdy, když se firma rozrostla natolik, že přesahuje běžné národní standardy v tom kterém státě Evropy. Jde spíše o organizační záležitost, týkající se hlavně společníků (vlastníků) a struktury podniku.

Evropská společnost a její sídlo

Samozřejmě, že evropská společnost má své sídlo v určitém státě Evropy, ale může ho přemístit i do jiného státu. Evropská společnost tedy nemusí mít striktně své oficiální sídlo ve svém „domovském“ státě. Prakticky vzato, k dispozici je celá Evropská unie. Evropská společnost je v mnoha směrech flexibilní.

Evropská společnost se neliší od běžné a.s.

Evropská společnost se ve své podstatě neliší od běžné akciové společnosti. Je dost flexibilní ve struktuře řízení a správy. Evropská společnost má rovněž povinný základní kapitál, jenž je rozvržen do podoby akcií. Z toho jasně vyplývá, že evropská společnost má své akcionáře (vlastníky). Takovou firmu můžeme přirovnat k vyšší fázi akciové společnosti.

Kapitál musí být v eurech

V určité důležité věci, se však evropská společnost od akciové společnosti liší. Její základní kapitál musí být v bance veden v evropské měně, tedy v eurech. Minimální výši základního kapitálu má evropská společnost určen na 120 tisíc eur. Evropská společnost může sídlit i v České republice a i zde platí pro kapitál euro.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.