Evropské družstvo

Slyšeli jste někdy pojem evropské družstvo? Možná ano, nicméně většina lidí bude nejspíš tápat nebo si neuvědomí, že evropské družstvo a družstvo je trochu rozdíl. Evropské družstvo samo o sobě znamená vyšší formu, a to (jak výraz napovídá) na evropské úrovni. O co se tedy vlastně jedná? Trochu se na evropské družstvo podíváme.

Evropské družstvo se od běžného družstva odlišuje především tím, že se jedná o nadnárodní formu podnikání. Samotné evropské družstvo vzniká tedy tam, kde aktivity družstva již přesahují organizační složkou národních podmínek a rovněž je pro samotný subjekt výhodnější vytvořit evropské družstvo. Smysl družstva zůstává samozřejmě stejný.

Evropské družstvo podobné evropské společnosti

Evropské družstvo se v řadě ohledů podobá evropské společnosti. Znamená to například, že evropské družstvo má sídlo v jednom ze států Evropské unie a může se přemístit do jiného státu EU. Samotné evropské družstvo vlastně funguje na bázi holdingové společnosti s dvěma a více členy – národními družstvy.

Evropské družstvo je obchodní společnost

Můžeme konstatovat, že evropské družstvo se podobá klasické obchodní společnosti. Evropské družstvo podporuje podnikatelské aktivity a jeho účelem je rovněž svépomoc a vzájemná podpora členů. Všechna národní družstva, která tvoří evropské družstvo, mají stejné, čili rovnoprávné postavení. Opět jde o dost vysokou formu podnikatelských aktivit na mezinárodní úrovni.

Družstvo má vysokou odpovědnost

Národní družstvo odpovídá za závazky celým svým majetkem. Je proto jasné, že i evropské družstvo má opravdu vysokou míru odpovědnosti. S tímto povědomím by proto měli do subjektu jako je evropské družstvo vstupovat všichni zakladatelé a náležitě tomu přizpůsobovat svá rozhodnutí a veškeré aktivity. Potom může evropské družstvo dobře sloužit.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.