Fúze

Slovo fúze je poměrně často používané. Slyšíme ho v televizních zprávách, čteme v novinách či ho sami vyslovujeme. Fúze a její význam je součástí našeho všeobecného slovníku již léta, i když více se začala vyskytovat opět s rozvojem novodobého podnikání. Nicméně fúze již zdomácněla natolik, že patrně nikoho nepřekvapí.

Fúze se dá nahradit českými výrazy jako jsou spojení, sloučení, sdružení, propojení. Samotné slovo fúze je však natolik známé, že v podnikatelském prostředí naprosto přesně vystihuje podstatu věci a nenechává nikoho na pochybách o čem je vlastně řeč. Nebylo by tudíž šťastné termín fúze uměle nahrazovat jiným slovem.

Fúze je opravdu sloučení

Slovo fúze můžeme nejlépe charakterizovat jako sloučení obchodních společností. Většinou jde o sloučení dvou obchodních společností, ale může jich být i více. Když dochází na věc, představuje fúze krok, kdy se ze dvou a více firem stává oficiálně jedna, a to pod společným vlastníkem (jeden a více společníků). Fúze se může týkat stejně dobře malých firem i velkých nadnárodních komplexů.

I fúze podléhá zápisu v rejstříku

A kdy je fúze oficiálně platná? Podle zákona nastávají veškeré právní účinky ode dne zápisu fúze (tedy změny) do obchodního rejstříku. Jednání o sloučení obchodních společností tak definitivně potvrzuje rejstříkový soud v okamžiku provedení zápisu. Tímto aktem je fúze dokonána a pro zúčastněné společnosti nastává nové organizační období.

Fúze bez právníka ani nejde

Samotné provedení fúze je obvykle náročné a bez právní pomoci ani nejde provést. Obchodní společnosti mají své majetky, své základní jmění, pohledávky apod. To vše je třeba náležitě vypořádat, aby fúze byla zdárně provedena. Rovněž svou velkou roli hrají majetkové podíly společníků.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.