Fyzická osoba

Co si představit pod slovy fyzická osoba? Tohle spojení slýcháváme poměrně často a obvykle lidé ví o co se zhruba jedná. Fyzická osoba je vlastně oficiální výraz české legislativy v oblasti podnikání a vztahu k úřadům a správci daně. I takto se dá stručně naznačit význam pojetí fyzická osoba. Podíváme se tedy jak je tomu konkrétně.

Fyzická osoba je, prakticky vzato, pojem, který označuje jednoho ze dvou právních subjektů. Legislativa zná pojmy fyzická osoba a právnická osoba. Prakticky každý podnikatel, živnostník či vůbec osoba samostatně výdělečně činná je buď fyzická osoba nebo právnická osoba. Nás nyní zajímá více ten první případ.

Fyzická osoba je prostě každý

Právní pojem fyzická osoba se vztahuje na každého. Označuje se tak každý člověk od svého narození až do smrti. V oblasti podnikání pak je fyzická osoba ten, kdo podniká na základě živnostenského oprávnění a není zapsán v obchodním rejstříku. Fyzická osoba má způsobilost vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům). V plném rozsahu tohle vzniká dnem dosažení plnoletosti.

Fyzická osoba může být akcionářem

Fyzická osoba (chápáno v podnikatelském prostředí) může být rovněž akcionářem, tedy majitelem blíže neurčeného počtu akcií. Je tak tímto i spolumajitelem dané akciové společnosti. Fyzická osoba je povinna se při převzetí listinných akcií prokázat průkazem totožnosti. Většina osob samostatně výdělečně činných je fyzická osoba.

Jedná sama za sebe

Každá fyzická osoba jedná vždy sama za sebe. Má způsobilost k právním úkonům, to znamená vlastním jednáním zakládat, měnit a rušit své právní vztahy, nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Fyzická osoba tedy ne sebe bere zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání. Naproti tomu jsou právnické osoby uměle vytvořené subjekty, složené z lidí a z majetku, které se stejně jako fyzická osoba účastní právnických vztahů.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.