Holdingová společnost

Holdingová společnost je v podstatě obchodní společnost. Ovšem, ne každá větší obchodní společnost musí automaticky být holdingová společnost. Tady nefunguje přímá úměra. Pro status holdingová společnost musí být splněna jistá právní fakta. Je více než možné, že tento pojem je více srozumitelný lidem, kterých se bezprostředně týká. My si ho však vysvětlíme.

Holdingová společnost je ta obchodní společnost, která je mateřskou společností. Co to konkrétně znamená? Věc je založena na celkem jednoduchém principu. Jedna obchodní společnost má pod sebou několik dalších obchodních společností. Dohromady tvoří holding a mateřská společnost je ona holdingová společnost.

Holdingová společnost je vrcholem

Logicky vyplývá, že když je holdingová společnost mateřskou společností, tak stojí na vrcholu konkrétního holdingu a samozřejmě ovládá své dceřiné společnosti. Holdingová společnost řídí dceřiné firmy po stránce organizační, obchodní, podnikatelské i finanční. Určuje jejich rozvoj, podnikatelský směr a celkové vedení. Holdingová společnost představuje takto vyšší stupeň podnikání.

Holdingová společnost jako čistý holding

Holdingová společnost může působit i jako tzv. čistý holding. Co to znamená? Opět nic složitého. Čistý holding nastává, když jediným předmětem činnosti mateřské společnosti je držení a správa majetkových účastí a kontrola dceřiných společností. Samotná holdingová společnost v takovém případě vlastně nevyvíjí konkrétní podnikatelské aktivity.

V České republice i v zahraničí

Je zřejmé, že holdingová společnost může působit (mít své sídlo) jak přímo v České republice, tak i v zahraničí. Pokud organizační struktura odpovídá výše uvedenému modelu, jde o holding a ten jak už víme ovládá holdingová společnost. Nezáleží přitom na statusu jednotlivých firem. Může jít stejně tak o akciové společnosti (nejčastější), tak i například veřejné obchodní společnosti či společnosti s ručením omezeným.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.