IBAN

Slyšeli jste již o zkratce IBAN? Ano, je to zkratka, i když se dá číst jako samostatné slovo. IBAN pochází z angličtiny a konkrétně znamená International Bank Account Number. Česky jednoduše řečeno, je IBAN mezinárodní vyjádření čísla k bankovnímu účtu. Ve své domovské bance se s tím běžně nesetkáte, protože běžných účtů se IBAN netýká, ale jiné je to na mezinárodní úrovni.

IBAN představuje mezinárodní tvar bankovního čísla účtu, který je definovaný kvalitativní normou ISO 13 616. Podobu takového čísla IBAN tvoří konkrétní banka, jenž účet vede. Nyní je již jasné, proč se běžně většina lidí s IBAN nikdy v bance nesetká. Obvykle to je otázkou osob a firem, co se pohybují na mezinárodní scéně. Tím však IBAN nekončí.

IBAN a jeho struktura

IBAN má jasně danou strukturou. Může obsahovat číslice a velká písmena. Dva znaky určují kód země, dva znaky jsou kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu účtu). Celkem má IBAN maximálně třicet znaků (kód banky a číslo účtu v rámci banky). IBAN je tedy jasně daný, a to s ohledem na bezpečnost banky i klienta.

IBAN a jeho podoby

Není zcela bez zajímavosti, že číslo účtu IBAN má dvě podoby. Jde o elektrickou verzi (bez mezer) a písemnou verzi (s mezerou za každou čtveřicí znaků). I toto opatření má své opodstatnění. IBAN má zjednodušit praktické využití (v písemném či elektronickém styku) a zároveň chránit klienta před jakýmkoliv zneužitím jeho čísla účtu v podobě IBAN.

Země mají vlastní strukturu

A aby toho nebylo málo, má každá země svou vlastní konkrétní strukturu IBAN. Například v České republice je pro IBAN stanovených 24 znaků (odpovídá podmínce maximálně 30 znaků). Smyslem IBAN pak je podpora automatizovaného zpracování přeshraničních příkazů. Pokud tedy pravidelně či nějak častěji nepřicházíte do styku s přeshraničním bankovním převodem, tak IBAN nepotřebujete. V opačném případě jde o praktické opatření.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.