Investiční společnost

Investiční společnost zní opravdu jako dost obecný pojem. Není divu, že mnozí si ani pořádně neuvědomí o co v tomto případě vlastně jde. No řekněte sami, víte, co je investiční společnost? Dokážete na takovou otázku jasně odpovědět? Nenecháme nic náhodě a podíváme se společně na investiční společnost a co všechno zosobňuje.

Investiční společnost je právnická osoba, která má předmět podnikání kolektivní investování. Vytváří a obhospodařuje podílový fond nebo investiční fond. Investiční společnost tedy investuje finanční prostředky svých klientů, a to tak, aby bylo dosaženo zisku čili zhodnocení. Investiční společnost je tedy podnikatelským subjektem.

Investiční společnost a povolení činnosti

Ke své činnosti musí mít investiční společnost povolení od České národní banky (ČNB). Takové povolení může získat pouze akciová společnost, která vydává akcie na jméno a má sídlo na území České republiky. Svým způsobem je tak investiční společnost pod kontrolou centrální banky ČNB, což by mělo být jakousi zárukou solidnosti.

Investiční společnost spravuje majetek

Investiční společnost může spravovat majetek v podílovém fondu. Mělo by se tak dít v rámci zhodnocování podílových listů, tedy majetku jednotlivých podílníků. V žádném případě investiční společnost nesmí vydávat dluhopisy. Stejně jako zmíněný podílový fond, obhospodařuje investiční společnost rovněž investiční fond.

S cílem řádného hospodáře

Je nabíledni, že investiční společnost má svou činnost vykonávat s péčí řádného hospodáře. Ostatně, akciová společnost, která zakládá investiční společnost (získá povolení ČNB), má za cíl vytvářet zisk a náležitě zhodnocovat všechny prostředky. Možná, že i vaše výdělečné aktivity svým způsobem zasahují na investiční společnost.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.