Jednání ve shodě

Skoro by se dalo říci, že jednání ve shodě samo o sobě jasně naznačuje o čem je vlastně řeč. K jednání ve shodě dochází přece i v zcela běžném soukromém životě a ve všedním styku s jinými lidmi. Tady máme pochopitelně na mysli firemní oblast, a to nejen v soukromém sektoru, nýbrž i ve státním. Jednání ve shodě má přece širší působnost i důsledky.

Jednání ve shodě můžeme charakterizovat jako jednání několika osob uskutečněné ve vzájemném porozumění s cílem prosazení společného vlivu na řízení společnosti. Trochu krkolomný úřednický jazyk ve své podstatě jasně shrnuje o čem jednání ve shodě je. Konkrétní lidé se musí domluvit a v duchu této domluvit realizovat kroky k naplnění svých cílů.

Jednání ve shodě musí být aktivní

Aby mělo jakékoliv jednání ve shodě svůj praktický smysl, musí být náležitě aktivní a rovněž musí sledovat právně relevantní cíle obchodní společnosti. Každá firma či organizace má nějaké své cíle, kterých chce dosáhnout. K tomu si určí potřebné postupy. Jednání ve shodě tedy výrazným způsobem pomáhá ke stanovování jednotlivých kroků a plnění cílů.

U jednání ve shodě je úmyslné sladění

Jednání ve shodě přirozeně ovlivňuje to, že dochází k úmyslnému sladění všech zúčastněných stran (lidí), které mají vliv na určení a dosažení cílů. Ve firmě to obvykle bývá nejvyšší vedení – generální ředitel a odborní ředitelé nebo jednotliví společníci (tedy sami majitelé společnosti). Jednání ve shodě je přínosné a efektivní.

Opačný případ je špatný

Pokud u zúčastněných odpovědných osob není jednání ve shodě, je to špatný signál pro budoucí fungování firmy. Zásadní rozpory nepovedou k naplnění potřebných priorit a může to mít fatální následek na hospodaření společnosti. Jednání ve shodě má i z tohoto hlediska svůj nezastupitelný význam. Skuteční profesionálové a dobří manažeři proto vždy hledají cesty pro jednání ve shodě.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.