Komanditní společnost

Komanditní společnost (k.s.) je rovněž jednou z právních forem obchodní společnosti v České republice. Vedle akciové společnosti (a.s.), společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), není tak moc rozšířena. Komanditní společnost obecně je na trhu zastoupena v mnohem menším rejstříku. To ji však nijak neubírá na faktu, že je možné k.s. provozovat.

Komanditní společnost má svá specifika, která se v jistém ohledu velmi podobají statusu veřejné obchodní společnosti. Rovněž komanditní společnost má jednoho (minimálně) či více společníků, tedy vlastníků firmy. Jejich ručení se přitom může lišit. Podívejme se jaká pravidla tady komanditní společnost vlastně stanoví. Jde o trochu jiné rozměry vlastnictví.

Komanditní společnost a komandisté

Každá komanditní společnost má jednoho (minimálně) či více společníků, kteří ručí za závazky takové obchodní společnosti do výše svého nesplaceného vkladu. Komanditní společnost takové společníky označuje termínem komandisté. Samozřejmě, že vklady být splaceny musí, proto i komandisté jsou zde vlastně v takovém statusu dočasně.

Komanditní společnost a komplementáři

Komanditní společnost pak především tvoří společník (minimálně jeden) nebo společníci, kteří ručí celým svým majetkem. Tito společníci jsou označováni oficiálně jako komplementáři. Je jasné, že právě komplementáři představují pro komanditní společnost hlavní složku vlastníků. Komplementáři a komandisté se mohou prolínat a v jistý čas působit společně.

Statutární orgán komanditní společnosti

Samozřejmě, že i komanditní společnost má svůj oficiální statutární orgán. Ten tvoří společníci – komplementáři. Právě ti za komanditní společnost jednají, vystupují jejím jménem, rozhodují o podnikatelských krocích a mají řídící pravomoci. Vzhledem k výše uvedené formě ručení je vodné si svůj záměr založit komanditní společnost dobře promyslet.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.