Koncern

Kdo by neslyšel nikdy slovo koncern? Tento výraz je součástí běžného slovníku v českých zemích již mnoho let a navíc, užíval se i v letech před Listopadem 1989. Koncern tedy ve své podstatě není nic nového a nejedná se o něco, co přišlo až s rozvojem soukromého podnikání. Nicméně, pojďme si říct základní aspekty pojmu koncern a jak to s ním je v praxi.

Koncern je vlastně takové seskupení formálně autonomních subjektů, z nichž jsou některé subjekty vůči jinému podřízeny. Koncern zároveň vystupuje jako jednotná organizace s jednotným vedením. Jak už z této podstaty vyplývá, je koncern otázkou velkých podniků s propracovanou organizační složkou a také s jasně definovanými vlastníky.

Koncern tvoří aspoň dvě složky

Kdy tedy můžeme říct, že už se jedná o koncern? Oficiálně tvoří koncern aspoň (jako jedno z podnikatelských seskupení) dvě osoby, z nichž má jedna řídící postavení. Jedná se pochopitelně o právnické osoby. V praxi nastává koncern, když jedna firma má organizačně (je vlastníkem) pod sebou další firmy. Často jde (není tomu tak vždy) o nadnárodní podniky, tedy velké subjekty.

Koncern je například Volkswagen

Jen pro jasnou představu výrazu koncern. Za koncern je například považována automobilka Volkswagen. A proč tomu tak je? Vedoucí postavení má samotný Volkswagen a do jeho vlastnictví ještě patří automobilky Škoda Auto, Audi a Seat. Dohromady tedy tvoří koncern a patří k největším v celé Evropě. Na podobné bázi existují i menší podnikatelské složky, které působí v České republice.

Kdy to koncern není

Za koncern určitě nelze považovat společnost s ručením omezeným samu o sobě. Týká se to i například akciové společnosti, pokud nemá organizačně pod sebou i další (obvykle dceřinou) firmu. Ovšem subjekt, který je akciovkou a pod ní působí i několik dalších s.r.o., už lze za koncern považovat. Ve své podstatě jde jen o názvosloví, ne o označení podnikatelského subjektu jako takového.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.