LIBOR

Patrně si v tuto chvíli řeknete, že LIBOR není nic zvláštního. To přece ví každý, jde o pěkné české jméno. Ano, jistě, ovšem LIBOR může mít zcela jiný význam. Navíc, tento význam nijak nesouvisí s občanským jménem, nýbrž s bankovním sektorem, a to dokonce na mezinárodní úrovni. Je to tak. Vlastně se jedná o bankovní podmínky v rámci nadnárodní spolupráce.

LIBOR čili London Interbank Offered Rate. Jedná se o londýnskou mezinárodní nabídkovou referenční sazbu. LIBOR zde představuje produkt s nimž jednotlivé banky mezi sebou spolupracují a vzájemně si poskytují a přijímají půjčky. LIBOR určuje jasná pravidla na tomto poli bankovních a peněžních služeb a zainteresované banky se jimi musí řídit.

LIBOR – úroková sazba

Přesněji vyjádřeno, LIBOR je úroková sazba, za níž si banky navzájem poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu. Jde o jakousi obdobu evropské nabídkové sazby EURIBOR. Úroková sazba LIBOR se stanovuje aritmetickým průměrem úrokových mír z deposit nad 10 milionů liber na určitou dobu. Je jasně daná.

LIBOR – vždy v 11 hodin

LIBOR je stanoven každý den, a to vždy v 11 hodin dopoledne a nabízí ho londýnské referenční banky londýnským clearingovým bankám. LIBOR je výhodný, protože všechny úrokové míry krátkodobých a střednědobých úvěrů a půjček na euroměnovém trhu se stanovují na základě LIBOR. Úrokové míry jsou pro splatnosti od jednoho dne až po jeden rok.

Často používaná sazba

Úroková sazba LIBOR je jedna z nejčastěji používaných sazeb na světě. Může být přitom vyjádřena v eurech, librách či dolarech. S referenční úrokovou sazbou LIBOR pracují prakticky všechny velké banky, a to v rámci celého světa, české banky nevyjímaje. Služba má stanoveny hranice, je důvěryhodná a podpořena vysokým kreditem.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.