Nekalá soutěž

Výraz nekalá soutěž pravděpodobně již někdy někde slyšel každý. Samotný termín nekalá soutěž dává jasně najevo, že se jedná o něco nesprávného, nečestného, podvodného a v rozporu s platnými zákony. Vcelku je to tak. Bohužel, nekalá soutěž se čas od času stále objevuje na poli volného trhu. Aby nedošlo k nějakým omylům, povězme si více o tom, co je nekalá soutěž.

Nekalá soutěž je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy a přivádí újmu jiným soutěžitelům či spotřebitelům. Tolik tedy zhruba oficiální definice pojmu nekalá soutěž. Není divu, že praktiky, jenž jsou nekalá soutěž, zákon zakazuje a pochopitelně i trestá v souladu s platnou legislativou. Podívejme se na to, co konkrétně je nekalá soutěž.

Nekalá soutěž – nejčastější praktiky

Zákon uvádí jasné praktiky, které jsou nekalá soutěž. Patří sem klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, nebezpečí záměny, parazitování na pověsti firmy jiného soutěžitele či rovněž podplácení. Nekalá soutěž s sebou nese více podob a mnohdy musí rozhodnout soud co již je (či není) nekalá soutěž. Výčet tímto ovšem nekončí.

Nekalá soutěž – nic není banalita

Nekalá soutěž se nepodceňuje a vlastně nic nejde považovat za neškodnou banalitu. Nekalá soutěž se proto vztahuje i na zlehčování, srovnávací reklamu, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. Zhruba v obecných rysech tedy zákon definuje co je v každém případě nekalá soutěž.

Pouze korektní podnikatelské prostředí

Legislativa má za cíl korektní podnikatelské prostředí a předcházení sporům mezi konkurenty. I proto je vymezena nekalá soutěž. Rovněž je cílem ochrana spotřebitele (zákazníků, klientů, obchodních partnerů) a předcházení záměrným podvodným praktikám. Nekalá soutěž je samozřejmě právně postižitelná a ve svém důsledku může vést až k vysokým finančním pokutám či zákazu podnikání.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.