Neoprávněné podnikání

Neoprávněné podnikání přišlo do České republiky snad již s počátkem 90. let 20. století, kdy se podnikatelská sféra teprve rozjížděla. Tehdy se patřičné zákony pomalu, ale jistě rodily, ovšem dnes je situace dávno jiná. Neoprávněné podnikání je prostě porušením zákona a žádné diskuse zde nepomohou. Ostatně, neznalost zákonů neomlouvá.

Nutno zdůraznit, že neoprávněné podnikání je naprosto zbytečný prohřešek, ale v některých případech se ho člověk může dopustit neúmyslně – nevědomky. Je proto dobré znát aspoň základní zákony a pravidla a neoprávněné podnikání tak předem vyloučit ze svých aktivit. Úmyslné neoprávněné podnikání řešit nebudeme, to je zodpovědnost každého jedince.

Neoprávněné podnikání má své důsledky

Je nabíledni, že neoprávněné podnikání má své právní důsledky, tedy postihy. Za neoprávněné podnikání se považuje když jakákoliv osoba podniká bez oprávnění (živnostenský list, koncese, licence), osoba má podnikání zakázáno (soud vydal zákaz činnosti, živnostenský úřad pozastavil živnost), osoba oprávnění má, ale činnost překračuje rozsah daného oprávnění. Neoprávněné podnikání je tedy jasně definováno.

Osoba odpovídá za škodu

Pokud nastane neoprávněné podnikání, tak v konečném důsledku osoba, která se provinila nese veškerou zodpovědnost. To znamená, že viník odpovídá za jakoukoliv škodu, která vznikla jeho obchodním partnerům, zákazníkům, případně i státu. Neoprávněné podnikání žádnými pohnutky před úřady neospravedlníte. Vždy je to porušení zákona, ze které jsou stanoveny tresty.

Vysoké finanční pokuty

Neoprávněné podnikání může být trestáno poměrně vysokými finančními pokutami nebo také zákazem jakéhokoliv podnikání do budoucna. Už případné vyrovnání škod může poměrně hodně vytrestat. Neoprávněné podnikání je tedy v každém případě nežádoucí. Živnostník či podnikatel by si proto měl vždy dát pozor na to v jakém oboru podnikání a zda jeho živnostenské oprávnění tomu patřičně odpovídá.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.