Neplatnost společnosti

Může se stát, že dojde k situaci, které se říká neplatnost společnosti. Myslíte, že vám se to stát nemůže? Pokud máte všechny náležitosti v pořádku, tak by neplatnost společnosti skutečně nastat neměla, ale jestliže je někde nějaký zádrhel (obvykle v rozporu se zákonem), tak ano. Je proto opravdu nutné si dávat na vše pozor a plnit zákonná ustanovení.

Neplatnost společnosti může prohlásit pouze soud. Pochopitelně v odůvodněných případech. Nestává se to často, nicméně není to vyloučeno. Neplatnost společnosti jde ruku v ruce se založením nové obchodní společnosti. Po vzniku dané společnosti nejde zrušit rozhodnutí o zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Tady vždy rozhoduje soud.

Neplatnost společnosti hned po jejím vzniku

Neplatnost společnosti může soud prohlásit prakticky hned po jejím vzniku. Jedním z důvodů k tomuto kroku je totiž fakt, že nebyla uzavřena společenská smlouva nebo zakladatelská listina. Tyto dokumenty jsou přitom stěžejní pro vznik firmy. Byla by škoda, kdyby neplatnost společnosti přišla jen kvůli elementárním zákonným povinnostem.

Pro neplatnost společnosti je důvodů více

Samozřejmě, že neplatnost společnosti může mít více důvodů. Zde jsou. Skutečný předmět podnikání není dovolen, ve společenské smlouvě či zakladatelské listině chybí údaje o firmě, nebylo dodrženo minimální splacení vkladů, počet zakladatelů odporuje zákonu či zakladatelé jsou nesvéprávní. Neplatnost společnosti je tedy otázkou úředních věcí a také faktických věcí.

Riziko neplatnosti lze vyloučit

Jak je patrné, riziko, že přijde neplatnost společnosti se dá téměř vyloučit. Obchodní společnost se zakládá s pomocí notáře a ten by měl právní náležitosti ohlídat. V dalších věcech je na zakladatelích, aby splnili své zákonné povinnosti a nesnažili se nijak zákon obejít. Při správném postupu soud neplatnost společnosti neprohlásí. Přesněji, nebude mít k tomu žádný důvod.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.