Nominee akcionář

Je velmi pravděpodobné, že pojem nominee akcionář drtivé většině společnosti nic neřekne nebo jen málo. Tento výraz není tak úplně běžný, ba co víc, téměř se nepoužívá. Přesto, je nominee akcionář oficiálním legislativním výrazem. A jako takový má i svůj význam. Co tedy znamená nominee akcionář? Vysvětlíme si to následně.

Nominee akcionář se vyskytuje v oblasti podnikání a obchodních společností. Konkrétně tedy v prostředí akciových společností. Jde o konkrétní osobu (či osoby), které mají svůj úkol. Nominee akcionář má své úkoly spravovat co nejpečlivěji, zodpovědně a podle zadaných pokynů. Nominee akcionář není akcionář v pravém slova smyslu.

Nominee akcionář je důvěryhodná osoba

Základem je, že nominee akcionář musí být výhradně důvěryhodná a bezúhonná osoba. Nominee akcionář je osoba pověřená a smluvně zavázána k tomu, že se zříká všech práv akcionáře a prohlašuje, že bude konat pouze podle pokynů skutečného akcionáře. Nominee akcionář tak vlastně zastupuje opravdového akcionáře s jasně danými pravomocemi a povinnostmi.

Nominee akcionář jako pověřený jednatel

Nominee akcionář tedy představuje člověka, který za úplatu obstarává zájmy skutečného akcionáře (majitele či spolumajitele akciové společnosti). Může se tak dít například na pozici pověřeného jednatele či ředitele. Takový nominee akcionář vykonává právní akty za společnost na základě pokynů vlastníka (skutečného akcionáře). Je tedy logické, že se musí jednat o nanejvýš spolehlivého člověka.

Odpovědnost má poskytovatel služby

A jak je to s řešením odpovědnosti, kterou nominee akcionář má? Takový jednatel či ředitel má pochopitelně jistou odpovědnost. Plnou zodpovědnost za činnost nominee akcionáře má poskytovatel služby. Může jít o firmu, od níž je nominee akcionář kooptován do akciové společnosti nebo i o jedince, který je jako nominee akcionář najat.

Use the online HTML Editor to compose the content for your website easily.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.