Nominee ředitel

Víte, co znamená nebo kdo je nominee ředitel? Slyšeli jste vůbec někdy tento vcelku neobvyklý výraz? Nominee ředitel skutečně existuje a jedná se o oficiální výraz české legislativy. Objevuje se především v oblasti akciových společností a jejich fungování. Jak už sám název napovídá, je nominee ředitel otázkou vedení obchodní společnosti a její organizační struktury.

Nominee ředitel zastupuje ve své funkci skutečného akcionáře (vlastníka či spoluvlastníka akciové společnosti). Smyslem tedy je využít služeb pověřeného jednatele (nominee ředitel), který vykonává právní akty za společnost na základě pokynů akcionáře (vlastníka). Jednoduše řečeno, nominee ředitel je najatý manažer pro výkon dané řídící funkce.

Nominee ředitel na základě smlouvy

Víme už, že nominee ředitel je stručně vyjádřeno najatý manažer v akciové společnosti. Vztah mezi takovým jednatelem (nominee ředitel) a majitelem (skutečný akcionář) musí být ošetřen smlouvou. Za veškerou činnost, kterou nominee ředitel koná, odpovídá poskytovatel služby. Tím může být specializovaná firma nebo i sám najatý jednatel.

Nominee ředitel pracuje dle zadání

Nominee ředitel pracuje výhradně dle zadání. Každé rozhodnutí takového jednatele může být jen na základě pokynu skutečného vlastníka, tedy akcionáře. Nominee ředitel tak vykonává svou práci podobě jako běžný zaměstnanec firmy, tedy dle jasného zadání, pokynů a svěřených pravomocí, které mají na zřeteli zájmy skutečných akcionářů.

Pouze důvěryhodná osoba

Nominee ředitel je nanejvýš velmi zodpovědná funkce v hierarchii obchodní společnosti. Tento post tedy může být svěřen výhradně důvěryhodné a bezúhonné osobě, která prohlásí, že bude konat pouze podle pokynů skutečného vlastníka. Nominee ředitel je tak obvykle vybírán s velkou pečlivostí a s přísnými požadavky.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.