Obchodní podíl

Máte svůj obchodní podíl nebo jste o něčem takovém už slyšeli a zhruba víte o co se jedná? Obecně je výraz obchodní podíl nejspíš známý. Ve slovníku nejde o nic tak úplně nového, vždyť v různých obměnách se používá snad již od prvotních kroků rozvoje podnikání. Obchodní podíl je otázkou především podnikatelského prostředí, a to na všech jeho úrovních.

Obchodní podíl podle právního ustanovení představuje účast společníka v obchodní společnosti. Zní to logicky. Akciová společnost či společnost s ručením omezeným má své vlastníky, tedy společníky. Vlastníků může být více nebo je třeba i jen jeden. V každém případě, má každý z nich obchodní podíl v dané firmě.

Obchodní podíl je majetková účast

Pokud tedy budu společníkem ve firmě, tedy jedním z majitelů, budu mít zde logicky svůj obchodní podíl. Ten představuje mou konkrétní výši majetkové účasti na firmě. Obchodní podíl se liší podle výše mého vlastnictví obchodní společnosti. Ne všichni společníci musí nutně vlastnit stejnou část podniku a potom se samozřejmě obchodní podíl adekvátně rozlišuje.

Obchodní podíl a jeho stránky

Obchodní podíl má své stránky. Je to stránka kvantitativní – výše podílu v obchodní společnosti a stránka kvalitativní – majetková práva a povinnosti a rovněž nemajetková práva a povinnosti. Prakticky, čím vyšší obchodní podíl, tím vyšší je právo na rozhodování o celkovém směřování firmy. Rozhodující slovo má většinový vlastník, tedy ten, kdo drží největší obchodní podíl.

Obchodní podíl lze prodat

Obchodní podíl není jen nějaká komodita, kterou dotyčný společník firmy vlastní a čerpá na jejím základě dividendy. Svůj obchodní podíl můžete samozřejmě legálně prodat (a tím i přestat být vlastníkem ve firmě) nebo můžete mít obchodní podíl zároveň v jiné společnosti či dokonce společnostech. Tady se skutečně meze nekladou.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.