Obchodní společnost

V podnikatelském prostředí se lze setkat rovněž s pojmem obchodní společnost. Obecně se to dá „přeložit“ jako sdružení osob pro účely podnikání. Je jasné, že výraz obchodní společnost signalizuje pouze zjednodušené označení pro konkrétní zákonná postavení firem v podobě akciové společnosti (a.s.) nebo společnosti s ručením omezeným (s.r.o.). Aspoň takové společnosti jsou na trhu nejběžněji.

Výraz obchodní společnost ve své podstatě představuje společnost, která provozuje soustavnou činnost samostatně a vlastním jménem, a to na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku. Což ostatně vyplývá již ze samotného spojení slov obchodní společnost. Nikoho tedy jistě nepřekvapí, že je to svět soukromého podnikání, a to na různých úrovních. Když řekneme obchodní společnost, obvykle tomu lidé obecně rozumí.

Obchodní společnost, co si konkrétně představit

Obchodní společnost má vedle obecného významu i zcela zásadní rozdělení. Obchodní společnost může být kapitálová nebo osobní. Kapitálové tvoří společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciová společnost (a.s.). Osobní jsou veřejná obchodní společnost (v.o.s.) a komanditní společnost (k.s.). Jak vidno, na trhu působí z drtivé většiny ty kapitálové.

Obchodní společnost mimo české právo

Aby toho nebylo málo, tak obchodní společnost v České republice může mít i další postavení. Jsou to společnosti mimo český právní řád, ale v souladu s evropským právem. Taková zahraniční obchodní společnost je pak například evropská akciová společnost nebo evropské hospodářské zájmové sdružení. České a zahraniční právní systémy se tak v praxi různě prolínají.

Obchodní společnost je jasná

V běžném veřejném pojmu je tedy spojení obchodní společnost srozumitelné a jasné. O jakou obchodní společnost se pak konkrétně jedná vyplyne vždy až v závislosti na dané situaci se kterou se setkáme nebo kterou řešíme. Obchodní společnost tedy nepředstavuje nic striktně daného a rozhodujícího, ale prakticky vždy obecný pojem pro tu či onu firmu, a to jak v soukromém sektoru, tak ve státním sektoru.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.