Obchodní tajemství

Obchodní tajemství se užívá celkem často, a to mnohdy i tehdy, kdy se ani o žádné tajemství nejedná. Není náhodou, že v praxi se obchodní tajemství týká obvykle jen pracovníků a zaměstnanců na určitých pozicích. Mnozí lidé s tím do styku moc nepřicházejí, pakliže vůbec. Nicméně, obchodní tajemství má svůj význam a v konkurenčním prostředí se není čemu divit.

Co tedy vlastně je obchodní tajemství? Obecně vzato, tvoří obchodní tajemství konkurenčně ocenitelné skutečnosti při provozu podniku, tedy jakékoliv firmy. A nezáleží na tom zda jde o firmou soukromou či státní. Konkrétní obchodní tajemství se může velmi lišit, jde o zvážení firmy samotné co chce utajovat a co už považuje za všeobecnou informaci.

Obchodní tajemství chrání firmu

Jistě je pochopitelné, že obchodní tajemství samo o sobě má za úkol chránit podnikatelské aktivity firmy s dopadem na její hospodářské výsledky. Mezi obchodní tajemství můžeme zařadit obchodní skutečnosti související s podnikem, skutečnosti, které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné či například konkrétní znalosti a zkušenosti. Jde tedy o individuální obchodní tajemství.

Obchodní tajemství jsou i nové objevy

Obchodní tajemství tedy pro firmu může znamenat například s kým obchoduje a co konkrétně pro svého zákazníka dělá. Rozhodně zde patří také i nové objevy, která souvisejí s vývojovým oddělením firmy a které ještě nejsou běžně na trhu. Někdy se stává, že utajované skutečnosti jsou součástí daného kontraktu a tvoří tím pádem obchodní tajemství.

Utajování není třeba přehánět

Obecně je tedy pojem obchodní tajemství jasný a srozumitelný. Přesto se občas stává, že firma tají i věci, které nejsou zase tak moc důležité a nemají na samotnou existenci podniku zásadní vliv. Obchodní tajemství není třeba přehánět, ale přistupovat k němu s odpovědností a rozumem. Jde vždy o zvážení a rozhodnutí vedení firmy (majitelů a manažerů).

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.