Ochranná známka

Snad každý už někdy slyšel výraz ochranná známka. O pravém slova smyslu ví ovšem jen někteří a obvykle to jsou lidé, kterých se ochranná známka nějakým způsobem týká. Většina lidí má jen slabé tušení či vůbec neví o co jde. Ochranná známka přitom hraje poměrně velkou a důležitou roli. Nelze ji podceňovat a je vhodné jí věnovat náležitou pozornost.

Ochranná známka je grafické označení výrobku či služeb. K vytvoření statusu ochranná známka se užívají slova, písmena, číslovky, grafické prvky, ale také barva či charakteristický tvar obalu výrobku. Už ze samotného pojmu ochranná známka je jasné, že účelem je určitá ochrana podpořená zákonným opatřením. V praxi je pak hojně využívána.

Ochranná známka – její význam

A jaký význam vlastně má ochranná známka? Konkrétně ochranná známka slouží k rozlišení výrobků či služeb na trhu. Tvůrci, autoři či firmy (a to zcela běžně) využívají statusu, který jim ochranná známka poskytuje a brání tak své zájmy před konkurencí, jinými výrobci či autory. Kdo má svou ochrannou známku, neměl ba být (ze zákona ani nesmí) napodobován někým jiným.

Ochranná známka – registrace

Ochranná známka nepřichází k nikomu jen tak sama od sebe. Je zde nutná registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví. Touto registrací pak ochranná známka chrání logo, jméno firmy, výrobek, obchodní značka apod. Nikdo jiný nemůže používat, kopírovat či vám bránit v používání toho, na co se konkrétně vztahuje ochranná známka.

Ochranná známka – její typy

Zákon v České republice rozlišuje několik typů. Konkrétní ochranná známka tak jasně specifikuje její význam a poslání. Národní ochranná známka (rejstřík Úřadu průmyslového vlastnictví), mezinárodní ochranná známka (rejstřík Mezinárodní organizace duševního vlastnictví), ochranná známka Evropské unie (rejstřík EUIPO v Alicante), všeobecně známá ochranná známka (ve smyslu TRIPS a Pařížské úmluvy).

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.