Odpovědný zástupce

Odpovědný zástupce může ve svém významu znamenat prakticky cokoliv. Hodně zde záleží na konkrétním výkladu tohoto slovního spojení. Nás však zajímá jak slova odpovědný zástupce vnímá zákonná úprava ve vztahu k podnikatelskému prostředí. A tady už se jedná o zcela jasnou myšlenku u níž by nemělo docházet k záměně či mylnému výkladu a pochopení.

Odpovědný zástupce je, řečeno zcela bez obalu, osoba, která zastupuje podnikatele. Jde vždy jen o fyzickou osobu (nikoliv tedy právnickou osobu). Odpovědný zástupce svým způsobem usnadňuje podnikatelské podmínky v České republice, protože dává podnikatelům a živnostníkům do rukou zákonné opatření jak legálně podnikat i tam, kde nemají všechny patřičné doklady.

Odpovědný zástupce má velkou zodpovědnost

Odpovědný zástupce svou prací odpovídá za řádný provoz živnosti. Má tedy velkou dávku svěřené zodpovědnosti, protože zde vlastně se vším všudy zastupuje majitele firmy. Má tedy i velké pravomoci. Odpovědný zástupce samozřejmě musí splňovat dané podmínky k provozování konkrétní živnosti. Pokud tomu tak, nemůže být odpovědným zástupcem.

Odpovědný zástupce je sám aktivní

Zákon nechápe pojem odpovědný zástupce jako někoho, kdo jen tak na oko vystupuje jménem podnikatele. Právě naopak. Odpovědný zástupce se aktivně zúčastňuje provozování živnosti a prakticky ji celou řídí v rámci konkrétního pověření. Je to vlastně po majiteli druhý nejvyšší šéf. Odpovědný zástupce by tak měl být člověk zkušený, profesně na úrovni a s patřičnou praxí.

Zástup bývá obvykle jen u některých živností

Odpovědný zástupce nemusí působit všude. Obvykle ho má podnikatel, který sám nesplňuje podmínky k provozování živnosti. Například se může jednat o provozování hostinské živnosti. Zde jsou kladeny požadavky na odborné vzdělání a praxi. Pokud majitel toto nemá, může restauraci či hotel provozovat, ale nesmí mu chybět odpovědný zástupce.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.