Opční listy

Co jsou opční listy? A co vlastně představují? Opční listy nerozlučně souvisejí s termínem opce a s významem, který opce má. Tady bude nejspíše širší veřejnost dost tápat a naopak orientovat se budou ekonomové, byznysmeni a další lidé, pro něž jsou opční listy a samotná opce v náplni jejich práce. Níže si tedy postupně vysvětlíme onen pojem opční listy a se k němu váže.

Opční listy, jak už bylo uvedeno, představují opce. Jedná se o odkládací podmínku ve smlouvě o koupi cenných papírů. Podle této smlouvy může jedna strana až v průběhu opční lhůty říct, zda na smlouvě trvá (vyhlášení opce) nebo se vůbec nevyjádří a takto mlčky od smlouvy odstoupí. Opční listy představují samotnou opci.

Opční listy a právo opce

Opční listy a samotné zřízení práva opce může být sjednáno za úplatu. Jde o tzv. opční prémii. Samotné právo opce je oficiálně převoditelné na jinou osobu. Opční listy tedy figurují v obchodní a podnikatelské sféře. Běžně se veřejnosti opční listy nijak konkrétně nedotknou a nezasahují přímo do života zaměstnanců. Svůj vliv mají u vyjednávání o daných smlouvách.

Opce rovná se opční listy

Z výše uvedeného je jasné, že opce je prakticky to samé jako opční listy. Aspoň v České republice jsou oficiálně obdobou opce opční listy, tedy přednostní právo na úpis nových akcií. Opční listy jsou zde vydávány jen pro akciové společnosti. Je to předmět zájmů společníků, jednatelů, akcionářů. Nepřímo se týká ekonomů či právníků.

Posílení podnikatelské činnosti

Opční listy (opce) mají vlastně zjednodušit podnikatelské kroky společníků (vlastníků) v akciové společnosti a jejich působí na dalším rozvoji firmy. Opce umožní si vše náležitě promyslet a poté jednat a přitom mít tzv. volná zadní vrátka. Opční listy jsou praktickým nástrojem ve světě podnikání a rozvoje byznysu.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.