Ovládací smlouva

Slyšeli jste někdy pojem ovládací smlouva? Většina lidí možná vůbec netuší o co se jedná, protože s něčím takovým prostě ještě nepřišla do styku. Nicméně ovládací smlouva skutečně existuje a hlavně tento termín zná zákon a také ho definuje. Ovládací smlouva má jiný smysl než pracovní smlouva, ale přímo se týká firemní organizace a vzájemné podřízenosti a nadřízenosti.

Ovládací smlouva je smlouva, kterou se jednotlivé osoby podrobují jednotnému řízení. Řečeno úředním jazykem. Tato smlouva musí mít písemnou podobu, nelze ji tedy uzavřít pouze ústně či jen vnitropodnikovou směrnicí. Ovládací smlouva prakticky vyjasňuje hierarchii řízení ve firmě či jiné organizační složce. V určitém postavení se může ovládací smlouva týkat také vás.

Ovládací smlouva nemůže být zrušena kdykoliv

Pokud tedy je uzavřena ovládací smlouva, tak platí pro zúčastněné osoby. Nemůže být vypovězena kdykoliv. Ovládací smlouva může být zrušena pouze na konci účetního období, a to ještě ne se zpětnou platností. Platí zde tedy přísnější pravidla, které je třeba mít na zřeteli, aby nebyl případně porušen zákon. Ovládací smlouva má však společnosti ve své podstatě zjednodušit řízení, má ji vlastně pomoci, ne omezit.

Ovládací smlouva – lze od ní odstoupit

Ovládací smlouva má pravidla, kdy od ní lze odstoupit. Přesněji vzato, ovládaná osoba může od smlouvy odstoupit, když ovládající osoba neplní své povinnosti nebo když soud uzná odškodnění akcionářů za nepřiměřené. Ovládací smlouva tedy není neprůstřelné dogma a ve výše uvedeným případech může ovládaná osoba (tedy podřízený) odstoupit, aniž by smlouvu porušil.

Schvaluje valná hromada

Každá ovládací smlouva musí být schválena valnou hromadou obchodní společnosti. Bez tohoto schválení nemůže být platná. Zároveň je ovládací smlouva založena do sbírky listin rejstříkového soudu. Od data založení je ovládací smlouva platná. Jak je tedy patrné, nejedná se o nic složitého, nicméně je nutné mít na mysli odlišnosti od jiných smluv, které se běžně ve firmách uzavírají.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.