Podílový fond

Podílový fond a co k němu říct? Je opravdu všem jasné, co podílový fond vlastně představuje? S největší pravděpodobností budou mnozí tápat. Výkladů se nabízí hned několik. Je proto lepší, když si upřesníme pojem podílový fond a nastíníme jeho význam, poslání a celkový smysl v podnikatelském prostředí. Podílový fond tedy je...

Podílový fond je soubor majetku všech vlastníků podílových listů. Těmto vlastníkům podílových listů se zjednodušeně (ovšem oficiálně) říká podílníci. Podílový fond je tedy jakýsi správce svěřeného majetku. Podílník není právnická osoba. Jak lze dále nahlížet na podílový fond z hlediska platné legislativy? Vysvětlení je vcelku prosté.

Podílový fond jako investiční společnost

Konkrétněji lze podílový fond charakterizovat jako investiční společnost, která shromažďuje finanční prostředky do podílového fondu. Samotný podílový list je cenný papír a představuje podíl vlastníka na majetku, který podílový fond má. Jde tak o podnikatelský subjekt se svými vlastníky – podílníky. Podílový fond má hospodařit ku prospěchu podílníků.

Podílový fond a jeho varianty

Podílový fond může mít své varianty fungování. Ty jsou dvě. Otevřený podílový fond – nemá omezen počet podílových listů, má právo na odkoupení podílových listů. Uzavřený podílový fond – neodkupují se podílové listy a vytváří se na dobu určitou. Všichni podílníci by měli být dostatečně informováni o tom, jakou z výše uvedených forem jejich podílový fond představuje.

Povolení ČNB k činnosti

Investiční společnost, která spravuje podílový fond musí mít povolení k činnosti od České národní banky (ČNB). Taková společnost pak může hospodařit s majetkem, který podílový fond vlastní. Samotná činnost musí mít na zřeteli prospěch podílníků, tedy majitelů podílových listů. Podílový fond má svěřené prostředky zhodnocovat.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.