Podnik

Při vyřčení slova podnik nejspíše nebude nikdo, kdo by nějak výrazně tápal. Pokud tedy by se i takoví lidé našli, moc jich jistě nebude. Podnik se v běžném slovníku vyskytoval vždy, a to i v dobách hodně minulých. Lidé si na podnik zvykli a prakticky vždy měli pojem o co jde. Nějaké změny nastaly s příchodem soukromého podnikání, nicméně to zásadní zůstalo.

Podnik je obecné slovo, kterým se označuje jak soukromá, tak státní firma. Mnohdy i instituce a organizace, jenž ve skutečnosti ani podnikem nejsou. Podnik lze považovat za synonymum slov firma, společnost nebo třeba i továrna. I úřední jazyk nějak podobně toto slovo chápe. Jak to tedy s pojmem podnik je?

Podnik vysvětluje i obchodní zákoník

Obchodní zákoník nezůstává stranou a pojem podnik vysvětluje po svém. Tak tedy, podnik je soubor hmotných, osobních i nehmotných složek podnikání. Co si pod tím představit? Například výrobní haly, stroje, kancelářské prostory a jejich vybavení apod. To vše dohromady tvoří podnik. Pochopitelně, že sem můžeme zařadit i předmět podnikání a další nezbytnosti. Vaše firma je logicky váš podnik.

Na podnik se vztahují i práva či majetek

Podnik nejsou jen věci, které máme přímo na očích. Patří sem rovněž práva, majetek či další věci, jež slouží podnikateli k provozování firmy a celého podnikání. Prakticky vzato, podnik je vše, bez čehož nemůže dobře fungovat. Konkrétní věci se samozřejmě liší od druhu podnikání a velikosti obchodní společnosti. Samotná škála charakterizující podnik může být velká.

Podnikem jsou všechny společnosti

Nezáleží na tom, zda se jedná o akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným (dvě nejčastější varianty), vždy se jedná o podnik. Jak už bylo uvedeno výše, jde o obecné označení, tudíž má širší uplatnění. V běžném styku nelze udělat chybu, když tu kterou firmu označíme za podnik.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.