Předběžná společnost

Setkali jste se někdy s termínem předběžná společnost? Dost možná, že ne. A vidíte, předběžná společnost je nejen součástí české legislativy, ale také v praktickém životě existuje. Aspoň tedy omezenou dobu. S velkou pravděpodobností jste při zakládání svého podniku měli předběžnou společnost i vy, ale ani jste si to neuvědomili. Co tedy vlastně je předběžná společnost?

Předběžná společnost je vlastně obchodní společnost, která je založena, ale ještě nedošlo k jejímu vzniku, tedy k zápisu do obchodního rejstříku. Již z tohoto samotného faktu může předběžná společnost trvat jen velmi krátce, protože rejstříkový soud provádí zápis v řádu několika dnů. Každá nová firma tedy vlastně byla chvíli předběžná společnost.

Předběžná společnost ještě není plnoprávnou

Z hlediska legislativy není předběžná společnost ještě plnoprávnou. Ani nemůže být, když nová obchodní společnost oficiálně vzniká až se zápisem v obchodním rejstříku. Z toho také vyplývá, že závazky, které nesouvisí se vznikem společnosti nesmí společnost převzít, kromě případů, kdy mají odkládací podmínku vzniku obchodní společnosti a jsou schváleny společníky. Předběžná společnost tedy ještě nemůže plně fungovat.

Předběžná společnost odpovídá za škodu

Stane-li se, že předběžná společnost i přes zákaz převezme jiné závazky, než jsou ty, jenž souvisí se vznikem společnosti, plně odpovídá za případnou vzniklou škodu. Přesněji, odpovědny jsou konkrétní osoby, majitelé a společníci nově vznikající společnosti. Škody mohou teoreticky dosáhnout i velmi vysokých částek. Předběžná společnost je ve svých aktivitách prostě omezena.

Mezistupeň obejít nelze

Předběžná společnost je tedy něco, čemu se při zakládání obchodní společnosti nelze plně vyhnout. S tímto, byť krátkým a dočasným, mezistupněm je třeba ve svých podnikatelských aktivitách počítat. Rejstříkový soud obvykle zápis nijak nezdržuje, pokud jsou všechny dokumenty v pořádku a zapsáni v obchodním rejstříku můžete být vcelku rychle. Tolik tedy předběžná společnost.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.