Převod jmění společnosti na společníka

Převod jmění společnosti na společníka se v praktickém životě čas od času děje. Jde o zákonné opatření a v obchodní společnosti k němu přistupují v odůvodněných případech. Svým způsobem není převod jmění společnosti na společníka nic zvláštního ano složitého. Z hlediska zákona je jen dobře, že celý proces má svá pravidla.

Převod jmění společnosti na společníka je věc, o které rozhodují společníci (spolumajitelé firmy) nebo příslušný orgán. Nestává se to často, nýbrž jen tehdy, kdy jsou k tomu důvody. Převod jmění společnosti na společníka lze uskutečnit i proti vůli menšinových vlastníků. Podívejme se tedy společně na to, kdy může dojít na převod jmění společnosti na společníka.

Převod jmění společnosti na společníka když se ruší firma

Co je tedy hlavním důvodem pro převod jmění společnosti na společníka? Je to jednoduché. Obchodní společnost se ruší a jmění převezme jeden společník, zpravidla majoritní vlastník. V tomto případě může jít i o fyzickou osobu. Která má sídlo či bydliště v České republice. Převod jmění společnosti na společníka tak neznamená složitý akt.

Převod jmění společnosti na společníka do rejstříku

Samotný převod jmění společnosti na společníka nic neznamená. Veškeré právní účinky vstoupí v platnost až se dnem, kdy byl převod jmění společnosti na společníka zapsán do obchodního rejstříku. Teprve potom je proces po právní stránce a v souladu se zákonem dokončen. Poslední slovo tedy má rejstříkový soud, který zápis do obchodního rejstříku provádí.

Věc se označuje i jako soukromé vyvlastnění

Převod jmění společnosti na společníka je tedy patrně vcelku jasná. V praxi se věc označuje i jako tzv. soukromé vyvlastnění. Převod jmění společnosti na společníka nastává pouze, když se ruší stávající firma. Nemůže k němu dojít jen tak z čista jasna. Vždy jde o předem plánovaný záměr čili vypořádaní majetku zanikající obchodní společnosti.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.