PRIBID

Umíte vysvětlit slovo PRIBID? A slyšeli jste vůbec někdy něco takového? PRIBID obvykle znají bankéři, finančníci, ekonomové. Je to logické, PRIBID se týká bankovního světa a jeho obchodních aktivit. Jde přitom o českou praxi, ovšem velmi podobnou těm na evropské a světové úrovni. Co si tedy vlastně konkrétně představit pod pojmem PRIBID?

PRIBID je složenina slov Prague Interbank Bid Rate. Je to referenční hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit. PRIBID představuje jeden z nejvýznamnějších ukazatelů úvěrových trhů v České republice. Jde tedy o vyloženě bankovní a peněžní otázku, s níž operují profesionálové v bankovnictví. Běžných klientů banky se tyto věci vlastně nijak nedotknou.

PRIBID – úroková sazba

Ve své podstatě PRIBID vyjadřuje průměrnou úrokovou sazbu, za kterou jsou banky ochotny vypůjčit si depozita (peníze) od jiných bank. PRIBID počítá (fixuje) kalkulační agent pro Czech Forex Club z kotací referenčních bank pro nákup depozit (Bid). S úrokovou sazbou PRIBID si tak banky půjčují finanční prostředky od sebe navzájem.

PRIBID – výpočet každý den

PRIBID se stanovuje pravidelně, a to každý den. V době mezi 10.45 až 11.00 hod. provádí kalkulační agent kontrolu formální správnosti dodaných kotací a případné nesrovnalosti řeší přímo s dotyčnou referenční bankou. Referenční banky mohou výjimečně své kotace v tomto čase ještě změnit. Výpočet hodnoty referenční sazby PRIBID probíhá v 11.00 hod. místního času.

Vliv na pohyblivé sazby

Na PRIBID se mohou vázat pohyblivé úrokové sazby pro některá depozita a také úvěry. Celková úroková sazba se mění podle stanovených podmínek (například jednou měsíčně) v souvislosti s vývojem sazby. PRIBID je tedy poměrně důležitou složkou mezibankovních operací. Jakékoliv pochybení by mělo dalekosáhlé následky.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.