Princip formální publicity

Slyšeli jste již někdy pojem princip formální publicity? Dost možná, že ne a přitom je vhodné mít aspoň trochu povědomí o tom, co je tím vlastně myšleno. Princip formální publicity úzce souvisí s obchodním rejstříkem a tím pádem pochopitelně i s údaji v něm uvedených. A jak známo, obchodní rejstřík je věc veřejná.

Princip formální publicity vychází z toho, že obchodní rejstřík je zpřístupněn každému. Každý člověk tedy má právo do něj nahlížet, dělat si kopie a výpisy. Právě proto, aby byl důvěryhodný přehled o firmách, vznikl obchodní rejstřík a s jeho veřejným přístupem i onen princip formální publicity (rozuměj veřejné prezentace).

Princip formální publicity umožňuje nejen nahlížet

Princip formální publicity umožňuje nejen nahlížet do obchodního rejstříku. Na vyžádání vystaví rejstříkový soud úředně ověřený opis zápisu či listiny, výpis apod. Každý jednotlivec, firma, organizace nebo instituce tak snadno získá úřední doklad se vším všudy. I to znamená statut, který se označuje jako princip formální publicity.

Soudní spisy a princip formální publicity

Základem pro princip formální publicity je rovněž skutečnost, že do soudního spisu ohledně firmy (společnosti) lze nahlížet a pořizovat opisy a výpisy pod dozorem pracovníka soudu. Samozřejmě, že toto je možné v budově soudu a v k tomu určené místnosti. Princip formální publicity touto formou zpřístupňuje potřebné informace.

Patří sem i povinnost zveřejnění

Princip formální publicity myslí i na samotný soud. V praxi to znamená, že projevem principu formální publicity je povinnost rejstříkového soudu provedení zápisů zveřejňovat. Nestačí tedy, že soud zapíše firmu do obchodního rejstříku (vydá o tom firmě potvrzení), nýbrž je doslova povinen tento zápis (případné pozdější změny) zveřejnit. Tolik tedy princip formální publicity.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.