Princip materiální publicity

Česká legislativa zná rovněž pojem princip materiální publicity. Nic vám to neříká nebo jen vzdáleně tušíte o co se vlastně jedná? Ano, princip materiální publicity sám o sobě nabízí několik výkladů, jde jen o to vybrat ten správný. Pokusíme se tedy společně najít všechno, co princip materiální publicity nejlépe vystihuje.

Princip materiální publicity je vlastně princip veřejné důvěry. Jde o to, že údaje obsažené v obchodním rejstříku jsou právně účinné, a to i v případě, že neodpovídají skutečnosti. Princip materiální publicity prostě vychází z faktu, že za správnost údajů odpovídá dotyčná firma (právnická osoba) a veřejnost by neměla být uváděna v omyl.

Princip materiální publicity a jeho pozitivní stránka

Podívejme se na pozitivní stránku, kterou princip materiální publicity má. Takže, zápisy v obchodním rejstříku jsou právně účinné vůči každému ode dne zveřejnění zápisu. Zápisy deklaratorní – Je možné takové skutečnosti uplatňovat od okamžiku, kdy se o nich třetí osoba dozví. Zápisy konstruktivní – Právní účinky nastávají okamžikem zveřejnění. Princip materiální publicity tak není dobré podceňovat.

Princip materiální publicity a jeho negativní stránka

Princip materiální publicity má ovšem i svou negativní stránku. V praxi jde o to, že není možné namítat vůči třetím osobám jednajícím v souladu s důvěrou v zápis v obchodním rejstříku, že tento zápis neodpovídá skutečnosti. Jak již bylo uvedeno výše, princip materiální publicity doslova vychází z toho, že veškeré údaje jsou pravdivé, aktuální a kompletní.

Žádné problémy být vůbec nemusí

Pro všechny firmy a právnické osoby v obchodním rejstříku nemusí vůbec žádné problémy nastat. Princip materiální publicity nemá za cíl někoho postihovat, ale garantovat správnost údajů a tím i důvěru veřejnosti v obchodní rejstřík. Nesmí se prostě zapomínat na aktualizaci zápisů při jakékoliv změně a uvádět vždy jen pravdivé informace. Pak vám bude princip materiální publicity spíše dobře sloužit.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.