Prokurista

Někdo pracuje jako prokurista a takových lidí není málo. Slovo prokurista zná český jazyk poměrně dlouho a v nejedné firmě už za dob rakousko – uherské monarchie prokurista působil. Dá se tedy konstatovat, že jde o pracovní zařazení – funkci. Svým způsobem tomu tak skutečně je. Ani dnes se obchodní společnosti bez svého prokuristy neobejdou. Takže, kdo to vlastně je prokurista?

Prokurista je osoba, které je udělena prokura. Prokura je vymezená plná moc, která opravňuje pracovníka – prokurista - zastupovat podnikatele v daném rozsahu působnosti. Prokurista tak má zmocnění ke všem právním úkonům souvisejícím s provozem podniku. Jde tudíž o velmi zodpovědnou funkci.

Prokurista má dané pravomoci

Prokurista tedy má dané pravomoci, které ovšem mohou být poměrně velké a s nimi pochopitelně přichází adekvátní odpovědnost. Zároveň to s sebou přináší i omezení v rámci zákona. Prokurista například nesmí zatěžovat nemovitosti bez schválení valné hromady. Prokurista je vždy jmenován podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku. Prokurista může být pouze fyzická osoba.

Prokurista - skupiny prokury

Prokurista může pracovat v jedné ze skupin prokury, které specifikují práci prokuristy. Základní prokura – Prokurista nemá oprávnění zatěžování nemovitostí (rozšířená pak toto oprávnění stanoví). Individuální prokura – Prokurista (prokuristé) je oprávněn jednat a podepisovat samostatně. Kolektivní prokura – K jednání a podepisování musí být aspoň dva prokuristé.

Prokurista zde byl už kdysi

Může se zdát, že prokurista je nějaký „výmysl“ dnešní doby. Není tomu tak. Jak jsme se již zmínili výše, měl prokurista své postavení už kdysi. Nyní se opět dostal do popředí jeho význam. Prokurista zkrátka prakticky řeší fungování firmy v jeho samotném vedení a o to zde šlo vždy.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.