Průmyslový vzor

Jak si vysvětlujete pojem průmyslový vzor? A říká vám to vůbec něco? S největší pravděpodobností to nebude tak úplně neznámý výraz. Průmyslový vzor se užívá celkem běžně a vlastně se týká všech odvětví průmyslu a lidské činnosti. Navíc, průmyslový vzor má chránit nejen své tvůrce, nýbrž i celé firmy, které konkrétní výrobek uvádějí na trh. Podívejme se na to zblízka.

Průmyslový vzor označuje vzhled výrobku nebo jeho části. Spočívá hlavně ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury, materiálu či zdobení. Průmyslový vzor se tedy dotýká daného výrobku a poskytuje mu jistou právní ochranu na trhu. O průmyslový vzor může zažádat každá společnost, která má produkt, jenž si náležitě považuje a má pro ni vůči konkurenci jistou hodnotu.

Průmyslový vzor a jeho ochrana

Když se řekne průmyslový vzor, je s ním spojena i náležitá zákonná ochrana. Ochrana průmyslového vzoru po zápisu do rejstříku je určena pro designérská řešení. Za průmyslový vzor se považuje vzhled výrobku – vizuálně vnímatelná vlastnost. Z tohoto jasně vyplývá o čem je přesně řeč a nemělo by docházet k mylným výkladům. Průmyslový vzor je takto specifikován.

Průmyslový vzor a typ výrobku

Průmyslový vzor je i dále jasně definován. Jde konkrétně o průmyslově či řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět. Průmyslový vzor se tak může vztahovat na opravdu mnoho produktů a sami tvůrci by si své zájmy tady měli náležitě ohlídat. Samotná grafika se pak za průmyslový vzor nepovažuje. V případě nejasností je pak vždy vhodné se poradit s právním zástupcem.

O zápis se musí zažádat

Mít průmyslový vzor není jen tak. O zápis se musí zažádat. Žádost o průmyslový vzor lze podat na celkový vzhled výrobku nebo na jeho části. Průmyslový vzor ovšem nechrání technické řešení ani použité materiály. Průmyslový vzor lze chránit pouze v případě, že se jedná o nový vzor a má tzv. individuální povahu. Za nový vzor je považován takový, který nebyl více než 12 měsíců před dnem podání přihlášky nebo před dnem vzniku práva přednosti, zpřístupněn veřejnosti.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.