Rezervní fond společnosti

Rezervní fond společnosti je jednou ze stěžejních věcí každé obchodní společnosti. Je to otázkou zodpovědnosti, předvídavosti a určité finanční stability. Rezervní fond společnosti není radno podceňovat, a to především s ohledem na nestálost trhu a celkové prosperity a rovněž z hlediska dalšího úspěšného podnikání.

Rezervní fond společnosti je proto nedílnou součástí prakticky každého podnikatelského subjektu a žádný zodpovědný podnikatel se bez něho neobejde. Rezervní fond společnosti je vhodné doplňovat pravidelně a v rozpočtu firmy mít pro tuto věc vždy vyhrazenou položku. Nikdy nevíte, kdy se vám prostředky, které rezervní fond společnosti má, budou hodit.

Rezervní fond společnosti z čistého zisku

U akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným, je rezervní fond společnosti vytvářen vždy z čistého zisku. V účetnictví firmy je rezervní fond společnosti položkou na straně pasiv a tvoří vlastní zdroj majetku obchodní společnosti. Ukládání finančních prostředků na rezervní fond společnosti se obvykle děje po zdanění, kdy je jasné jak velký čistý zisk je a podle toho se doplní i fond.

Rezervní fond společnosti může krýt i ztráty

Jak už logicky vyplývá ze samotného označení, rezervní fond společnosti je primárně určen na pokrytí potřeb v době, kdy se firmě ekonomicky nedaří a nemá dost zakázek. Jednou z možností ovšem také je, že rezervní fond společnosti lze použít i na pokrytí ztrát v podnikání. Jak velkou částku bude firma na rezervní fond společnosti ukládat je na jejím rozhodnutí, obvykle to je určité procento ze zisku.

Zvýšení základního kapitálu je možné

Pokud obchodní společnost potřebuje z jakéhokoliv důvodu zvýšit svůj základní kapitál, je za určitých podmínek, možné k tomu využít rezervní fond společnosti. Tady samozřejmě v konkrétních případech nejlépe poradí právník. Je to ovšem další z možností čerpání výhod, jenž byly vytvořeny díky pravidelnému ukládání na rezervní fond společnosti.

Kontaktní formulář

Odešlete poptávku, budeme Vás kontaktovat.